Log in
?


 COOKIES ... 

Zasady prywatności


  1. O ile nic innego wprost nie wynika z niniejszego dokumentu, poszczególne zwroty mają znaczenie powszechnie stosowane.

  2. Administratorem danych Klientów jest Operator (właściciel domen bloodyart.pl i b-a-d.pl - Sebastian Żmijewski).

  3. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Operatora zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych („RODO”).

  4. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Operatora jedynie w celach kontaktowych.

  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność sprawnej realizacji świadczenia usług. Dla uzyskania dostępu do usług świadczonych przez Operatora niezbędne jest podanie adresu e-mail lub numeru telefonu

  6. Operator zapewnia Klientom prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub usunięcia.

  7. Dane osobowe Klientów nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach marketingowych, ani żadnych innych, poza przypadkami gdy jest to niezbędne do świadczenia usług powiązanych i odbywa się za zgodą klienta.

  8. Dane osobowe Klientów są chronione przez Operatora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym.

  9. Dane osobowe Klientów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oparty na profilowaniu.

  10. Operator stosuje pliki "cookies" tylko do realizacji usług logowania i utrzymania sesji.

 Hide